Status 21.8.2019: Hurtigere bredbånd klar april 2020 – baseret på fremskudt central

Vi har gennem mange år haft problemer i Tisvilde Lunde området både med langsomt bredbånd og med dårlig taledækning på mobilen, specielt indendørs.

Derfor har vi undersøgt 3 muligheder for hurtigere bredbånd i forhold til den nuværende, trådede løsning via telefonstikket: fremskudt central, fiberbredbånd og mobilt bredbånd. Se detaljer nedenfor.

Vi har oprettet denne hjemmeside til dette projekt. Siden vil løbende blive opdateret, når der er ny information om projektet.

Projektet kan også følges på google og facebook. Her kan I anmelde projektet eller se hvad andre mener om det.

Så kontakt Peter for professionel råd og vejledning angående:

A. Eftersyn, opsætning eller optimering af din nuværende bredbåndsforbindelse så du får den hastighed du betalt for

B. Hvordan bredbåndsprojekt for dit område kan sættes op baseret på vores koncept.

Vi har åbent mandag til fredag 8-20.

Med venlig hilsen Peter Lauritzen

Mobil: 21610361

email: peter.k.lauritzen@gmail.com

Fremskudt central løsningen:

Vi nåede de krævede 50 tilmeldinger den 23.2.

TDC har efterfølgende meddelt, at alle betingelser for at gå i gang med projektet er opfyldte under landdistriktinitiativet.

For vores projekt betyder det bl.a. ingen binding og intet tilslutningsgebyr. Dvs. man kan beholde sin nuværende udbyder.

TDC’s projektafdeling er nu i gang med at planlægge projektet og har 21.8 meddelt at opgradering til hurtigere båndbredde vil være klar til brug april 2020.

Når vi har detaljer om det videre forløb af projektet opdaterer vi denne hjemmeside.

Der er stadig åbent for yderligere tilmeldinger.

Vi har valgt at dele info ud til alle i området uanset om de står på TDC’s adresseliste eller ej. At en adresse står på listen fra TDC betyder alene at det kun er for disse adresser at TDC garanterer minimum 30 Mbps download efter opgradering.

Hvis I har mistanke om at jeres udbyder i dag ikke leverer den lovede hastighed (typisk minimum 16/2), foreslår vi at I kontakter udbyder, checker via nettet eller selv kigger i routeren. Det kræver at I er på adressen. Så hvis I ikke får det der er lovet, opfordrer vi jer til at få dette rettet med det samme. Der er ingen grund til at vente på projektet.

Se tilmeldingsprocedure med skærmbilleder for detaljer.

I må meget gerne sende en mail til Peter når I har tilmeldt jer. Det gør det nemmere for mig at følge op på projektet. Hvis I ønsker at vi tilmelder jer, send da venligst mail til Peter. I kan altid ændre eller slette tilmeldingen.

Status for fiber bredbånd per d.d.:

5 har vist interesse for denne løsning. Her er kravet at mindst 50 giver bindende tilsagn og betaler mellem 4.000 kr. og 10.000 kr. per husstand i tilslutningsafgift.

Status for tale/sms dækning per d.d.:

Energistyrelsen har informeret om at auktionen i vores område blev vundet af Telia/Telenor, som skal opfylde dækningskravene senest 4. april 2022.

Det betyder at vi må leve med den dårlige mobildækning op til 3 år endnu. Den eneste måde at afhjælpe problemet på inden da er ved at benytte wifi calling når I er inden for jeres wifi dækning.

Hvis I ønsker nyhedsmail fra projektet, kan I sende mail til Peter , så sætter jeg jer på mailinglisten.

Oplæg 16.12.2018

Vi har gennem mange år haft problemer i Tisvilde Lunde området både med langsomt bredbånd og med dårlig taledækning på mobilen, specielt indendørs.

Derfor har vi undersøgt 3 muligheder for hurtigere bredbånd i forhold til den nuværende, trådede løsning via telefonstikket: fremskudt central, fiberbredbånd og mobilt bredbånd.

Vores konklusion angående hurtigere bredbånd:

For nærværende anser vi fremskudt central som det bedste kompromis. Derfor håber vi at l vil støtte denne løsning ved uforpligtende at tilmelde jer og ved at opfordre andre i området til det samme. I kan tilmelde jer på TDC’s side www.tilmeld.dk/bedrebredbaandtisvildelunde.

Nb! Selv om I måske ikke selv har brug for mere båndbredde, kan I blot sige nej til TDC’s tilbud når det kommer. Derved hjælper I andre i området til bedre bredbånd ved at tilmelde jer.

Vi har lavet sammenligning af mulighederne nedenfor inkl. fordele og ulemper for de 3 løsninger.

Fremskudt central løsningen er foreslået af TDC, som vil sætte projektet i gang ved minimum 50 tilmeldinger. Tilmelding er gratis og uforpligtende.

Fiber bredbånd er den næstbedste løsning – fx som bredbåndsprojekt via bredbåndspuljen. Denne løsning har derfor længere udsigter og kræver også egenbetaling (tilslutningsafgift) på mellem 4.000 kr. og 10.000 kr. per husstand.

Derfor anbefaler vi fremskudt central som første fase og fiber som en eventuel senere fase. Fiber løsningen kræver at mindst 50 husstande ud af de ca. 200 mulige forpligter sig til at betale den nævnte tilslutningsafgift.

Hvis I ønsker fiber løsningen, kan I tilkendegive dette ved at sende mail til Peter eller Niels.

Selv om I eventuelt foretrækker fiber løsningen frem for fremskudt central løsningen, anbefaler vi at I alligevel tilmelder jer fremskudt central løsningen, idet 2 fremskudte centraler jo skal sættes op i området uanset hvilken af de to kablede løsninger der vælges.

Mobilt bredbånd via retningsbestemt antenne på tag eller skorsten:

Den 3. bedste løsning. En god antenneopsætning koster fra 1200 kr. og opefter. Denne individuelle løsning frarådes dog af bl.a. Telenor som erstatning for trådet bredbånd pga. manglende stabilitet (afhænger af belastning (hvor mange der er koblet op), vind, vejr, blade på træer etc.).

Forbedring af tale/sms dækning:

Den dårlige dækning vi har på tale/sms, specielt indendørs, kan allerede i dag kan løses, hvis mobilen har Wifi-calling. Denne opsætning ligger typisk under indstillinger -> telefon -> wi-fi opkald. I så fald vælger mobilen automatisk den bedste dækning, fx ved at skifte til wifi hvis mobildækningen er dårlig.

Sammenligning:

Sammenligning som xls ark: